Vacature

In kader van een  een project dat er in voorziet dat mensen beter en actief worden betrokken bij en geïnformeerd over politieke processen, beleidsontwikkeling, kaders en besluitvorming hierover op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau. Vragen we een bestuurskunde student het volgende:

Je doet onderzoek met als doel om mogelijkheden, middelen en staatsrechtelijke kaders te verkennen én te onderzoeken met het doel een participatieve directe democratie te realiseren en vereenvoudigen. Je inventariseert relevante praktische bestuurskundige kaders en (technische) -mogelijkheden die er zijn om lokaal meer directe vormen van democratie te realiseren en geeft op basis hiervan een advies welke middelen het best in te zetten zijn, waarom en wat huidig mist.

Is Europa, jouw stad, wijk of dorp gebaat is bij meer directe vormen van democratie? En hoe ziet dat er uit? Welke middelen kunnen hiervoor worden ingezet? Wie maakt hier gebruik van? Waarom en hoe? Wij zijn benieuwd. Jij ook? (Zie ter informatie ook het bovenstaand vermeld onderzoek.

Hoe realiseren we Slimme, betaalbare, en groene mobiliteit is één van de kernvragen, waarmee de huidige maatschappij te maken heeft niet alleen door de impact, die COVID-19 heeft op mobiliteit. Calicocat vraagt (student-) onderzoekers dan ook om mee te werken aan een onderzoek naar een duurzame, toekomstbestendige mobiliteit waaronder een verbinding (Randstad – Noord NL – NW Europa)

Een duurzame (circulaire) economie ontstaat niet spontaan door te leunen op beleid dat experimenten en innovatie ondersteunt. Het is dan ook de vraag, welke invloed de innovatie katalysatoren die door de overheid worden gefinancierd hebben. We stellen jou als student dan ook de volgende vraag:  In hoeverre zijn de doelen en de beoogde resultaten van de bijdragen aan de een duurzame (circulaire) economie van de Noordelijke Provincies gerealiseerd?

Hoe realistisch zijn de doelen van de overheid, zowel provinciaal, regionaal als
nationaal (en ook in Europees perspectief)?

Over calicocat

Het oogmerk van CaliCOcat is het aanjagen en voeren van politiek-maatschappelijke discussies met als doel tot duurzame, innovatieve en inclusieve oplossingen te komen, gericht op mens, planeet en welzijn.

Hoe realiseren we dit doel? We smeden allianties binnen alle geledingen van de samenleving Hierbij gaan we uit van het belichten van zoveel mogelijk invalshoeken en het aanspreken van iedereen, ongeacht achtergrond. Het gaat ons hierbij steeds om een voorwaardenscheppende overheid, ondernemers en publiek- private partnerschappen.

Wat doen we? We dragen bij aan maatschappelijke discussies door middel van opinieartikelen, onderzoeken, discussiebijeenkomsten en strategiesessies voor zowel beleidsmakers als ook ondernemers en inwoners. Telkens liggen hier vernieuwende invalshoeken aan ten grondslag.  

Wij vragen:

  • initiatief en het hebben van een hoge mate van zelfstandigheid;
  • Een creatieve geest, een vlotte (digitale) pen en de mogelijkheid buiten het eigen vakgebied te denken;
  • Het kunnen werken in een multidisciplinair (internatiomaal) team.
  • Note: Tijdens de periode houden we Covid19 RIVM maatregelen in acht.

Nieuwsgierig stuur een mail met je motivatie naar contact@calicocat.nl of neem gerust contact op met Romy Dekker via 06 16 39 54 35.

Note: Je zoekt een (meewerk)stage?

Indien mogelijk formuleren we in samenspraak met de stagiair een relevant (meewerk)opdracht en stage onderzoek dat gelieerd is aan bovenstaand vermelde afstudeeropdrachten, en binnen de eisen van de opleiding past. Vraag naar de mogelijkheden binnen jouw interessegebied. 

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen.  We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bij publiek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

Contact

  • Asserstraat 114, 9492 TB Ubbena
  • Tel.: +316 22 71 56 76
  • Mail : contact@calicocat.nl
  • Kvk: 34212337

© caliCOcat. All Rights Reserved.