Masterclass inclusief overheidsbeleid

In 2018 zijn de fundamenten gelegd voor de ontwikkeling van deze masterclass. Aan de hand van een ingezonden artikel en een symposium spraken wij ons voor het eerst publiekelijk uit over het belang van systeemdenken en het overstijgen van symboolpolitiek. Het hijsen van een regenboogvlag is de eerste stap richting een inclusievere samenleving, maar mag zeker niet de laatste zijn.

Gedurende deze masterclass reiken we de ambtenaren van uw gemeente handvatten aan waarmee effectief inclusief beleid kan worden geformuleerd. Dit doen we aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en een gevalideerd raamwerk. Onderscheidend aan onze masterclass is dan ook dat we ons baseren op systeemdenken en dat we ervoor zorgen dat uw ambtenaren in staat zullen zijn om het niveau van symboolpolitiek te overstijgen.

Tijdens deze masterclass leggen we uit wat dit systeemdenken inhoudt en hoe het bij het ontwikkelen van beleid in uw gemeente of provincie toegepast kan worden. Om dit inzichtelijk te krijgen, maken we onder andere gebruik van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Door middel van een interactieve werkvorm zorgen we ervoor dat er aan het eind van de masterclass concrete vervolgstappen op papier staan.

Sustainable Development Goals (“SDG’s”) in gemeentelijk en provinciaal beleid. 

In 2015 tekenden alle lidstaten van de Verenigde Naties (VN) het akkoord voor “Agenda 2030”
voor Duurzame Ontwikkeling. We bieden handvatten aan overheden, die hier (versneld) mee aan de slag willen of een verdiepingsslag willen maken. Wezenlijk is de samenwerking met bedrijven, inwoners en maatschappelijke instellingen.

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen.  We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bij publiek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

Contact

  • Asserstraat 114, 9492 TB Ubbena
  • Kvk: 34212337

© caliCOcat. All Rights Reserved.