Inclusiviteit & Diversiteit

Zorg voor gelijkwaardige deelname aan de maatschappij voor iedereen.

Masterclass inclusiviteit

In deze masterclass stellen we de concrete vraag: hoe kun je als organisatie geld reserveren voor een Regenboogagenda en dit merkbaar bij inwoners terecht laten komen? We nemen de deelnemers mee op basis van de grondslag van Calicocat: systeemdenken. Acceptatie van LHBTI’ers kan in een breder perspectief worden gezien en worden verbonden met tal van andere kwesties, van sociale agenda tot de huizenmarkt.

Projectmanagement diversiteit en inclusie

We werken aan een tolerante en inclusieve samenleving met verbindingen tussen inwoners met verschillende achtergronden en met aandacht voor kwetsbare groepen. In deze samenleving is geen ruimte voor discriminatie en intolerantie. We streven naar een samenleving waar mensen niet beginnen met oordelen, maar naar elkaar luisteren. In deze inclusieve samenleving wordt geborgd, dat meedoen in de basis voor iedereen mogelijk is. We helpen u graag bij het ontwikkelen, coördineren en implementeren van diversiteit en inclusie beleid door dit te weerspiegelen in uw bedrijfsmodel en of organisatie.

Masterclass Sustainable Development Goals (‘SDG’s’) 

In 2015 tekenden alle lidstaten van de Verenigde Naties (VN) het akkoord voor ‘Agenda 2030’ voor Duurzame Ontwikkeling. We bieden handvatten aan organisaties, die hier (versneld) mee aan de slag willen of een verdiepingsslag willen maken. Wezenlijk is de samenwerking met bedrijven, inwoners en maatschappelijke instellingen.

 

Contact

  • Asserstraat 114, 9492 TB Ubbena
  • +31 6 22 71 56 76
  • contact@calicocat.nl
  • Kvk: 34212337

© Calicocat. All rights reserved.