Everybody Counts

Wat is ons doel?

Vanuit de pijler “Iedereen telt mee” werken we aan een samenleving waar er ruimte moet zijn voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond, politieke overtuiging,  genderidentiteit, sociaaleconomische achtergrond, en/of geaardheid. Dit wordt ook wel een “inclusieve samenleving” genoemd.

Wat is ons uitgangspunt?

We baseren ons op het zogenoemde ‘systeemdenken’. Dit houdt in dat we uitgaan van de wisselwerking en onderlinge samenhang van mens, planeet en welzijn. Door middel van deze integrale aanpak creëren wij nieuwe inzichten, bewustwording en verbinding.

Wat doen we concreet om ons doel te realiseren?

We doen dit door het (mogelijk) maken van opinieartikelen, discussiebijeenkomsten en masterclasses. Hierbij is het  belangrijk dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030 worden gerealiseerd. Maar ook, dat we verder kijken dan 2030 en de huidige invulling van deze doelen. Bovendien is het voor ons van belang dat zoveel mogelijk standpunten worden belicht en dat discussies zo breed mogelijk worden gevoerd. Alleen vanuit een open houding en discussie is het mogelijk om verandering te realiseren.