Stichtingsbestuur

Jurr van Dalen

Jurr van Dalen is duurzaamheidseconoom, toezichthouder en bestuurder. Daarnaast was hij acht jaar lid van het Drents Parlement.

Romy Dekker

Romy Dekker heeft een achtergrond in de Germanistiek en linguïstiek, was achter de schermen werkzaam voor een fractie binnen Provinciale Staten en is actief binnen studentenmedezeggenschap en -besturen.

John Mulder

John Mulder is specialist in innovatie en duurzame economie. De kloof tussen politiek en praktijk overbruggen naast een transparante overheid vindt hij belangrijk.

Wat is ons doel?

Het aanjagen en voeren van politiek-maatschappelijke discussies met als doel tot duurzame, innovatieve en inclusieve oplossingen te komen, gericht op mens, planeet en welzijn.

Hoe realiseren we ons doel? 

We smeden cross sectorale allianties binnen alle geledingen van de samenleving. Hierbij gaan we uit van het belichten van zoveel mogelijk invalshoeken en het aanspreken van íedereen, ongeacht achtergrond. Het gaat ons hierbij steeds om een voorwaardenscheppende overheid, ondernemers en publiek- private partnerschappen.

Wat doen we concreet?

We dragen bij aan maatschappelijke discussies door middel van opinieartikelen, onderzoeken, discussiebijeenkomsten en strategiesessies voor zowel beleidsmakers als ook ondernemers, onderwijs en inwoners. Telkens liggen hier vernieuwende invalshoeken aan ten grondslag.