Team Calicocat

Jurr van Dalen

Jurr van Dalen is duurzaamheidseconoom, toezichthouder en bestuurder. Daarnaast was hij acht jaar lid van het Drents Parlement.

Romy Dekker

Romy Dekker is sociolinguïst, germanist en tekstschrijver. Ze was werkzaam voor een fractie binnen Provinciale Staten, nam zitting in diverse studentbesturen en adviseert een universitaire medenzeggenschapspartij.

John Mulder

John Mulder is specialist in innovatie en duurzame economie. De kloof tussen politiek en praktijk overbruggen naast een transparante overheid vindt hij belangrijk.

Wat we doen 

We dragen bij aan maatschappelijke discussies door middel van opinieartikelen, onderzoeken, discussiebijeenkomsten en strategiesessies voor zowel beleidsmakers als ook ondernemers, onderwijs en inwoners. Telkens liggen hier vernieuwende invalshoeken aan ten grondslag.

Ons doel

Het aanjagen en voeren van politiek-maatschappelijke discussies met als doel tot duurzame, innovatieve en inclusieve oplossingen te komen, gericht op mens, planeet en welzijn.