Hackathon: Politiek van overmorgen!

Inwoners beter betrekken!

Calicocat wil inwoners eenvoudiger betrekken bij de politiek en politieke tegenpolen bij elkaar brengen. Wij werken hier aan door onder andere het referendum in Drenthe op de kaart te zetten. Daarnaast organiseren wij deze hackathon. Op deze manier ontwikkelen we een open source tool waarmee verkiezingsprogramma’s op interactieve wijze samengesteld kunnen worden, gebruik makend van input die wordt geleverd tijdens het debat op vrijdagavond.

Uw steun is welkom!

Onderschrijft u de doelen van de hackathon en wilt u graag bijdragen aan de ontwikkeling van de opensource tool? Financiële steun is van harte welkom! Doneren kan via: 

Programma:

Vrijdag 4 juni: Debat "Politiek van Overmorgen!"

Datum: 4 juni 2021
Locatie: Online
Digitale aankomst Debaters: 19:40
Starttijd stream: 20:00 Link: Neem deel via Google Meetup:

 

 

Aanmelden zie pagina onderaan

Hoe ziet de politieke waan van de dag eruit op het moment dat Generatie Z zo grijs is als de huidige generatie die te weinig doet aan klimaatverandering? Of beter gezegd, hoe zou de politieke waan van de dag er tegen die tijd uit móeten zien? De stellingen van het debat raken dan ook aan de volgende onderwerpen:

  • Toekomst van de politiek, digitalisering en polarisatie;
  • Betrekken inwoners bij politiek, in het bijzonder jongeren;
  • Maatschappelijke verandering en activisme.
Het debat vindt plaats aan de hand van door gebruik te maken van het prototype van het spel: “Spraakvlak” dat door studenten van NHL Stenden (Team: Tabbycat) in opdracht van Calicocat wordt ontwikkeld. Spraakvlak is gericht op het tegengaan van polarisatie in politieke discussies. Zo draagt het voeren van dit debat bij aan het tegengaan van polarisatie in de politiek. De doelgroep van Spraakvlak zijn jongeren tussen de 18 en 30 om hen op een speelse manier kennis te laten maken met politieke thema’s en onderwerpen, en ze uit te dagen om een open conversatie te starten.

Programma Debat 20:00 tot 21:30

  • Icebreaker door gebruik te maken van Spraakvlak*.
  • Debat door panelleden onder leiding van de moderator.
  • Vragen vanuit het publiek door gebruik te maken van chatfunctie livestream.
  • Wrap up: Welke aandachtspunten mee te nemen naar de hackathon:  “Het verkiezingsprogramma van overmorgen!”
Mini-Hackathon Team Tabbycat 21:30 tot ~
Mogelijkheid om feedback te geven en mee te denken met Team Tabbycat op het spel: Spraakvlak.

Team Tabbycat: Eva van der Pol,  Cor Kooistra, Dirk Joosse, Peter Roskam, Josan van der Wal en Jasper Tuin. Van de opleiding Communication Multimedia Design , minor Sustainable Design Solutions van hogeschool NHL Stenden.

 

"Tijdens de Hackathon zien we als creatieve makers van het spel mogelijkheid om het spel Spraakvlak te testen door (een deel) van onze stakeholders."

Team Tabbycat

Delen op socialmedia:

Raquel Garcia Hermida-van der Walle

Debatleider

  • Directeur Bibliotheek Hoogeveen
  • Voorzitter Regiobestuur D66 Fryslân
  • Kandidaat Europees Parlement 2019

Romy Dekker ​ ​ ​ ​ ​

Deelnemer Debat

  • Jongerenvertegenwoordiger en hoofd werkgroep Jong RES Drenthe
  • Voormalig lid faculteitsraad Letteren
  • Kandidaat Provinciaal Parlement 2018

Anouk Krist​ ​ ​

Deelnemer Debat

  • Stagair GrienLinks Fryslân ’20-’21. Beleidsevaluatie mobiliteit Omgevingsvisie focus fietsbeleid.
  • Voormalig Fractieassistent PAL GroenLinks Leeuwarden.
  • Student Bestuurskunde Thorbecke Academie NHLStenden te Leeuwarden.

Sacha ten Hove ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Deelnemer Debat

  • Fractiemedwerker Volt Nederland
  • Kandidaat Tweede Kamerverkiezingen 2021
  • Student Bestuurskunde Hogeschool Saxion te Deventer

Joran-Lars Busscher

Deelnemer Debat

  • Marketing Strateeg | Eigenaar Peat Digital B.V.
  • Bestuurslid JOVD Drenthe
  • Lijstrekker Jongeren Aan Zet en lid jongerenadviesraad Emmen 2018

Aimée van der Ham

Speciale bijdrage door Aimée

  • Raadslid Wakker Emmen
  • Bestuursadviseur Wetterskip Fryslán
  • Toezichthouder kennispunt Lokale Politieke Partijen

Hackathon: Het verkiezingsprogramma van overmorgen!

Datum en tijd: volgt!

De kloof tussen de politiek en de gemiddelde kiezer is groot. Men zou zelfs kunnen zeggen dat deze kloof groter wordt. Desondanks wordt er niet genoeg gedaan om deze kloof te dichten. In plaats van te klagen over de kloof, stelt Calicocat voor om meteen te beginnen met het bouwen van een brug.

Deze brug bouwt Calicocat door de organisatie van een hackathon samen met partners. Met ontwerpers, juristen en programmeurs wordt een open source tool ontwikkeld die politiek en kiezers dichter bij elkaar brengt. Om gezondheidsredenen zal de hackathon online plaatsvinden, zodat deelnemers op een interactieve manier samen werken aan de ontwikkeling van een eigentijdse tool dat politieke partijen in staat stelt om samen met inwoners een verkiezingsprogramma te maken.

Het is van uiterst belang dat de tool voor iedereen toegankelijk is, waarbij aandacht dus uit moet gaan naar gebruiksvriendelijkheid voor onder andere mensen met een visuele beperking, laaggeletterden en digitaal minder vaardigen.

Calicocat is op zoek naar een groep deelnemers die geïnteresseerd én bereid zijn om deel te nemen aan de hackathon. De hackathon borduurt voort op het debat van vrijdag avond 4 juni, door een brainstormsessie en de ontwikkeling van een online tool. We zijn op zoek naar studenten (MBO, HBO, WO) en andere deelnemers met de volgende achtergronden:

  • Developers (Full-stack);
  • IT-recht;
  • Design;
  • bestuurskunde/staatsrecht;
  • Communicatie, specialisatie laaggeletterdheid

Aanmelden

Ik meld mij aan voor:

SDG indicator:

Partner Login

Bent u geïnteresseerd in een mogelijk partnerschap neem dan contact met ons op:

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen.  We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bij publiek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

Contact

  • Asserstraat 114, 9492 TB Ubbena
  • Tel.: +316 22 71 56 76
  • Mail : contact@calicocat.nl
  • Kvk: 34212337

© caliCOcat. All Rights Reserved.