New Economy & Research

Wat is ons doel?

Vanuit de pijler “Economie en Onderzoek” werken we aan de economie van de toekomst. Dit doen we door praktisch toepasbaar onderzoek te doen, verbonden met democratie en bestuur

Wat is ons uitgangspunt?

Vraagstukken over ’nieuwe economie’ hanteren “soms trendy” termen als onder andere ‘circulair’, ‘duurzaam’, ‘donut-economie’. Het gaat wat ons betreft om continuïteit. Continuïteit van natuur, werken en leven. Continuïteit is een bekend begrip in de economie.

*Vanuit het perspectief continuïteit voeden we daarom de discussie met het doel dat huidige en vooral toekomstige generaties bij dragen aan een letterlijk en figuurlijk gezonde en veelkleurige natuur inclusieve economie. Dat gaat verder dan bijvoorbeeld de in tijd al weer begrensde Sustainable Development Goals (2030) van de Verenigde Naties.  

Wat doen we concreet om ons doel te realiseren?

Het onderzoeken welke (beleids-)matige kaders en -mogelijkheden die er zijn om vraagstukken over de “nieuwe economische vormen” te kunnen realiseren en democratiseren. Door onder andere te streven naar efficiëntere besluitvorming doormiddel van bijvoorbeeld digitalisering. Met partners blijven we werken aan deze vraagstukken in projekten en publiciteit daarover.

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen.  We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bij publiek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

Contact

  • Asserstraat 114, 9492 TB Ubbena
  • Kvk: 34212337

© caliCOcat. All Rights Reserved.