Geef de Drent een duidelijkere stem in het parlement!

Volksvertegenwoordigers in de Staten doen hun best u zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, maar de Drentse democratie is gebaat bij een éxtra mogelijkheid voor de Drent om zich uit te kunnen spreken. Tijdens de Statenverkiezingen stemt u op een partij waarvan de standpunten op dat moment op papier staan, maar de werkelijkheid haalt vaak genoeg de verkiezingsprogramma’s in. Denk hierbij aan onderwerpen als het Factory Outlet Centre en de plannen voor een ijsbaan in Assen of Hoogeveen. Had u niet op deze onderwerpen direct zélf uw mening willen geven? Om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst mogelijk is, agendeert Calicocat de mogelijkheid tot de organisatie van een referendum. Dit geeft u als Drent niet alleen de mogelijkheid om op eigen initiatief op onderwerpen als Groningen Airport Eelde of de verdubbeling van de N34 van u te laten horen, maar ook is het voor de Statenleden een mooie aanvulling op hun werk als volksvertegenwoordiger. Een referendum is namelijk voor het Drents Parlement als geheel een manier om te zien hoe een representatief deel van de bevolking écht denkt over een onderwerp.

Bovendien sluit een referendum in Drenthe goed aan bij een onlangs aangenomen motie in de Provinciale Staten: ‘Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen als koers bij maatregelen economisch herstel’, ingediend door GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66, PvdD, CDA en SP. Met 30 stemmen voor en 7 stemmen tegen het voorstel hebben de Staten deze motie aangenomen, waarmee zij Gedeputeerde Staten oproept om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen als leidraad te nemen bij het economisch herstel na de coronacrisis. Eén van deze doelen is doel 16.7: “Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen. 

Een referendum in Drenthe is een middel dat bijdraagt aan het garanderen van participatieve besluitvorming op – in dit geval – provinciaal niveau, en daarmee past een referendum uitstekend binnen de nieuw aangenomen leidraad van Gedeputeerde Staten, namelijk de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Niet voor niets wordt SDG 16 door veel commentatoren gezien als de sleutel om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingsdoelen kunnen worden gerealiseerd.

Critici zullen misschien zeggen dat door de deelname aan een referendum de betrokkenheid van inwoners wordt gereduceerd tot een botte ja/nee-stem. Deze karakterisering van het referendum doet echter geen recht aan de mogelijkheden die het referendum als democratisch instrument biedt. Daarnaast gaat dit beeld voorbij aan het referendum als manier om inwoners meer te binden aan de politiek.

Calicocat beoogt dan ook het creëren van de mogelijkheid om een raadgevend referendum in Drenthe te organiseren. De initiatiefnemers vragen dan ook aan – aan Provinciale Staten om te onderzoeken welke vernieuwende vorm van een raadgevend referendum passend is voor Drenthe. Dit ter invoering van een raadgevend referendum, waarmee op initiatief van de inwoners van Drenthe een referendum kan worden georganiseerd over onderwerpen die binnen de bevoegdheid van het provinciaal bestuur vallen.

Interview door Margriet Benak met Romy Dekker over het Drents referendum bij RTVDrenthe:

Deze pagina delen op socialmedia:

Onderdeel van Calicocat is het Calicocat Research Institute (CRI): Dit is een groep van jonge mensen afkomstig uit verschillende delen van de wereld en met een verschillende academische achtergrond. Samen hebben zij als doel om vernieuwend onderzoek te leveren en academisch onderzoek voor iedereen toegankelijk te maken. Op het moment houden ze zich bezig met het gebruik van waterstof in Noord-Nederland en in het bijzonder de publieke opinie rondom dit onderwerp. Wat weten de inwoners van Noord-Nederland over waterstof? Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van waterstof in het huishouden? En wat vinden de inwoners van Noord-Nederland eigenlijk van waterstof als één van de nieuwe bronnen van duurzame energie? Deze onbeantwoorde vragen zijn de vragen waarop het CRI een antwoord zal geven met behulp van een toekomstige partner. Meer lezen over de leden van het CRI en hun bezigheden? Kijk dan op:

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen. We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bijpubliek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

Vanuit de pijler “Dialoog & Debat” streven we naar het voeren en verdiepen van discussies over politieke processen, beleidsontwikkeling en manieren van besluitvorming, die niet of onvoldoende gevoerd worden. We willen dit doen door dialoog en debat optimaal te benutten.

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen.  We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bij publiek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

Contact

  • Asserstraat 114, 9492 TB Ubbena
  • Kvk: 34212337

© caliCOcat. All Rights Reserved.