Dialogue & Debate

Wat is ons doel?

Vanuit de pijler “Dialogue & Debate” streven we naar het voeren en verdiepen van discussies over politieke processen, beleidsontwikkeling en manieren van besluitvorming, die niet of onvoldoende gevoerd worden. We willen dit doen door  dialoog en debat optimaal te benutten. 

Wat is ons uitgangspunt?

Mensen bekend maken met het bespreekbaar maken van onderwerpen die er voor hen echt toe doen. En bovenal, hoe mensen zelf kunnen bijdragen aan politieke besluitvorming. 

Wat doen we concreet om ons doel te realiseren?

We zetten ons in voor de maatschappij, en bieden een platform zodat mensen de mogelijkheid ervaren om van hun onvervreemdbaar recht gebruik te kunnen maken door hun stem te laten horen en mee te laten tellen. Zo hoort het wat ons betreft in een zogenoemde ´directe democratie´. We dienen hiermee ook een politiek belang, namelijk dat er meer draagvlak wordt gecreëerd voor transparantere besluitvorming.

Debat thema’s:

  • Partnerschappen en beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling.
  • Duurzame economie, innovatie, (digitale) infrastructuur, onderwijs en werkgelegenheid.
  • Veiligheid, goed bestuur en informatiesamenleving.
  • Mobiliteit.
  • Transformatie sociaal domein.
  • Fysieke leefomgeving.

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen.  We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bij publiek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

Contact

  • Asserstraat 114, 9492 TB Ubbena
  • Kvk: 34212337

© caliCOcat. All Rights Reserved.