Calicocat beleid simulator
 

Kostbare (organisatie-)fouten vermijden en uw organisatie waar mogelijk verfijnen. Daarvoor maken we gebruik van een in de techniek veel gebruikte succesvolle aanpak, maar ook bij sommigen vertrouwd dankzij games. Het zijn simulaties en zogenaamde systeemdynamische modellen. Het testen van de invloed van verschillende maatregelen is net als in de lucht- en ruimtevaart aanzienlijk goedkoper dankzij een “flightsimulator” dan door het uitproberen en hopen op het beste resultaat. Door gebruik te maken van de allernieuwste softwaretoepassingen, een team ingenieurs, wetenschappers en onderzoekers; stellen we besluitvormers in staat de afwegingen te maken tussen kosten en prestaties van alternatieve “wat-als?” vragen. De modellen helpen tijd en geld te besparen, risico’s te verminderen en de prestaties te verbeteren. En de resultaten zijn direct te gebruiken.

 
Uw organisatie nog toekomstbestendiger
Het falen van goedbedoeld beleid is helaas geen uitzondering. Van lokaal tot internationaal. Om maar dichtbij en actueel huis te blijven: de ‘regionale energiestrategie’; leuk, een aardgasvrije wijk; maar welke (grote?) spelers leveren straks de energie? Wie zijn de aandeelhouders? Hoe zit het met ‘participatie’ lokaal en hoe voorkomen we energiearmoede? Het sociale domein, de digitale en regionale infrastructuur, maar ook de (lucht-)haven, het woning- of het plattelandsbeleid zijn voorbeelden waarop toepassing kan plaatsvinden. Zo is voor overheden, bedrijven en instellingen maatwerk te leveren.
 
Maatregelen, wet- en regelgeving worden bediscussieerd en met veel belofte en hoop -maar ook vaak compromis- aangenomen. Veel beleid blijkt helaas niet effectief. Werkelijke resultaten lijken vaak los te staan ​​van de ten tijde van de planvorming verwachte resultaten. Soms veroorzaken beleidsmaatregelen precies het omgekeerde van de gewenste resultaten. Onze maatschappelijke systemen, ook op lokaal en regionaal niveau, zijn veel complexer en moeilijker te begrijpen dan onze technologische systemen. Waarom gebruiken we dan juist niet dezelfde benadering om modellen van sociale systemen te maken en laboratoriumexperimenten op die modellen uit te voeren voordat we belangrijke beslissingen nemen? Waarom niet het beleid van de overheid of het bedrijf of de instelling simuleren voordat u het in het echt toepast? 

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen.  We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bij publiek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

Contact

  • Asserstraat 114, 9492 TB Ubbena
  • Kvk: 34212337

© caliCOcat. All Rights Reserved.