Iedereen telt mee

Masterclass inclusief overheidsbeleid

Iedereen telt mee, ongeacht geaardheid of gender. Deze uitspraak is makkelijk gezegd, maar in de praktijk blijkt het nog niet zo makkelijk te zijn om beleid te formuleren dat een inclusieve samenleving bevordert. Met behulp van deze masterclass bieden we praktische handvatten aan medewerkers van gemeenten die écht werk willen maken van inclusief beleid. Beschikbaar: zomer/najaar 2020.

 

 

Masterclass Social Development Goals (“SDG’s”) in
gemeentelijk en provinciaal beleid. 

In 2015 tekenden alle lidstaten van de Verenigde
Naties (VN) het akkoord voor “Agenda 2030”
voor Duurzame Ontwikkeling. We bieden handvatten aan overheden, die hier (versneld) mee aan de slag willen of een verdiepingsverslag willen maken. Wezenlijk is de samenwerking met bedrijven, inwoners en maatschappelijke instellingen.

Aanbod: