Economie en Onderzoek

Masterclass Systeemdenken

Hoe behoud je praktisch overzicht over het geheel, zonder je te verliezen in afzonderlijke onderdelen? In deze masterclass geven we uitleg over het praktisch benutten van systeemdenken voor bedrijven, overheden en de politiek. Beschikbaar: najaar 2020.

Beleidstoetsing binnen bedrijf en bestuur

Hoe kunnen de doelen van geformuleerd beleid gehaald worden? En hebben de resultaten van geïmplementeerd beleid wel iets te maken met de oorspronkelijke plannen en doelstelling? In deze masterclass bieden we een instrument aan aan bedrijven, overheid en politiek om vooraf het effect van beleid te toetsen. Hierbij maken we gebruik van state-of-the-art beleidssimulatiemodellen. Onze toetsing draagt zo bij aan meer vertrouwen in het door te voeren beleid en het werkt kostenbesparend. 

Masterclasses Publiek Privaat Partnerschap (PPP)

De samenwerking voorbij: publiek privaat partnerschap

Bij een publiek privaat partnerschap (PPP) gaan we uit van gelijkwaardige partners en een gezamenlijke ‘win’; daarmee is een PPP minder vrijblijvend dan een publiek private samenwerking (PPS). Een PPP slaagt als alle potentiële partijen overtuigend meedoen: politiek, overheid, bedrijfsleven (in de breedste zin) en bevolking. Zo’n partnerschap biedt kans om projecten in een kortertijdsbestek te realiseren.

 

Masterclass Innovatie en PPP: hoe innoveer je daadwerkelijk als partnerschap.

Deze masterclass wordt aangeboden aan deelnemers die minimaal de masterclass Algemeen PPP hebben gevolgd.

Een PPP kan een belangrijke effectiviteitsslag betekenen door op professionele wijze (v.w.b. aansturing) om te gaan met innovatieve onderwerpen. Een PPP vereist lef, doorzettingsvermogen en vooral eensgezindheid en overtuiging. De partners participeren elk vanuit een eigen verantwoordelijkheid. De afbakening tussen wat samen te doen en wat de eigen verantwoordelijkheid is van de afzonderlijke partners zal steeds duidelijker worden; ook zal aandacht worden besteed aan noodzakelijke, regelmatige herijking.

(Start v.a winter/voorjaar 2020/21)

Het Calicocat Research Institute schept de voorwaarden om een groep gedreven jongeren op professionele wijze hun stem te laten horen op diverse maatschappelijke thema’s. Het instituut gebruikt de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als een kwantitatief en kwalitatief kader voor een duurzame toekomst. De onderzoekscommissie draagt bij aan praktisch en fundamenteel onderzoek door antwoorden te geven op lokale, regionale en (inter) nationale vraagstukken. 

Aanbod:

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen.  We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bij publiek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

Contact

  • Asserstraat 114, 9492 TB Ubbena
  • Kvk: 34212337

© caliCOcat. All Rights Reserved.