Debat en Dialoog

Training politiek handwerk

Wat doen de Provinciale Staten? Wat zijn moties en amendementen? Hoe kan je als inwoner van een gemeente actief bijdragen aan de politiek ter plaatse? Deze niet-partijgebonden training is gericht op inwoners van alle leeftijden die graag inzicht willen krijgen in het reilen en zijlen van de politiek binnen alle bestuurlijke lagen. Het doel is om mensen wegwijs te maken in de politiek, zodat ze hun stem duidelijk kunnen laten horen. 

Besluitvorming lokaal/regionaal verankerd

Hoe boeken inwoners en hun politieke vertegenwoordigingen optimaal resultaat? Aan de hand van ingerichte groepen brengen we inwoners dichterbij hun zelfverkozen volksvertegenwoordigers. Door deze mensen samen te brengen, streven we naar de realisatie van een directere democratie. Beschikbaar: voorjaar 2021.

Regionale politiek in de klas

Hoe wordt de stem van scholieren echt gehoord binnen hun school en daarbuiten?
Wat is het verschil tussen de gemeenteraad en Provinciale Staten? Welke partijen zitten er in de gemeenteraad van jouw gemeente en wat willen deze partijen? Aan de hand van ons programma voor scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs raken leerlingen wegwijs binnen de politiek bij hen in de buurt. Beschikbaar: voorjaar 2021.

Training debat en dialoog

Voor aankomende politici en/of leden van medezeggenschapsorganen. Hoe bereik je dialoog en kun je daardoor effectief het debatopzoeken. Vanaf voorjaar 2021.

Thematische werksessies

Organisatie van een inhoudelijke bijeenkomst met als doel visievorming over een onderwerp in de (lokale) politiek

Algemene oriëntatie voorafgaand op feitelijk
debat met gebruik van gevarieerde onderwerpen.

Aanbod: