Circulaire economie: strategie omgooien? 3/3

Duurzaamheid lijkt soms nog niet zo sexy. “Oude’ marketing is hier deels een oorzaak van en de gedachte dat duurzaamheid enkel maar geld kost en daarmee ook de winst op de korte termijn in de weg zit. Maar de winst of kosten voor de maatschappij worden hiermee compleet buiten beschouwing gelaten. Hier ligt de uitdaging voor de politiek om duidelijkere denkkaders te formuleren omtrent duurzaamheid, waarbij de principes die van toepassing zijn op de gewenste doelen, de maatschappij van de toekomst, de boventoon moeten vormen. Ofwel geen oude principes of modellen in een nieuw jasje steken. Door de onduidelijkheid van het begrip duurzaamheid en circulaire economie komen er innovaties tot stand die minder slecht zijn dan het alternatief maar nog steeds niet duurzaam. Het klopt wel, we moeten ergens beginnen en het is positief dat duurzaamheid inmiddels leeft in de maatschappij, maar door meer duidelijkheid te scheppen, te sturen en dit te controleren kunnen we de uitkomsten beter waarborgen en wordt het resultaat tastbaar. Op deze manier kunnen we samen de echte problemen aanpakken en verdoen we onze tijd minder aan de schijnoplossingen.

Een grote verschuiving in private en publieke investeringen is nodig. Het risico dat vooruitgang in de richting van een circulaire economie wordt beperkt door strategische beslissingen op basis van betwistbare begrippen, vage indicatoren en inadequate informatie is groot. Voordat grote spelers in het bedrijfsleven internationale investeringsnormen toepassen, innovatieve financieringsinstrumenten lanceren en investeringen opvoeren, zijn heldere kaders èn een effectiever toezicht nodig om te voorkomen dat circulaire economie een ondoelmatig duurzaamheidsconcept wordt. 

Hoe zet je hierin als organisatie de eerste en vervolgstappen?

Wilt u weten hoe uw organisatie duurzamer kan ondernemen?