Circulaire economie: Duidelijk denkkader met prestatie-indicatoren nodig 2/3

Als je termen als duurzaamheid en circulaire economie handvatten geeft, helpt het om gerichtere vragen te stellen en daardoor problemen op voorhand op te lossen. Zoals de circulaire economie een oplossing kan zijn voor grondstofschaarste en het afvalprobleem. Een vraag die dan gesteld kan worden: Is je negatieve bedrijfsvoering verminderen ook per definitie duurzaam? Is biogas een substituut voor het gas probleem? Is het verbranden van houtpellets (biomassa) uit bijvoorbeeld Canada wel zo duurzaam? Het klopt dat het vervangen van fossiele brandstoffen door biobrandstof de gevolgen van klimaatimpact in de gebruikersfase verminderen. Maar als wordt gekeken naar de hele levenscyclus voor het creëren van deze biobrandstof, dan is de klimaatimpact vele malen hoger.  Hier moet een scheidingslijn getrokken worden door een duidelijke visie op duurzaamheid te vormen, die wordt ondersteund door de juiste prestatie-indicatoren. Het klopt dat de wetgeving achterloopt maar er ligt wel een belangrijke rol voor de overheid om de randvoorwaarden te scheppen, zodat duurzaamheid ook daadwerkelijk te meten is. Zowel landelijk als regionaal èn in Europees perspectief Dit schept alleen al meer bewustzijn bij bedrijven over andere prestaties dan alleen de winst. Zoals het meten van CO2 alleen al meer bewustzijn creëert over de uitstoot, waarbij de (handel in) emissierechten voor de eenvoud buiten beschouwing worden gelaten. Nu is de maatstaf voor een succesvol land voornamelijk de economische groei. Het is zelfs verplicht voor veel ondernemers om hun jaarrekeningen te deponeren bij de KVK. Als het gaat om economische prestaties dan zijn we “de beste” in het formuleren van de juiste prestatie indicatoren. In het nieuws  komen de termen bbp (bruto binnenlands product) en de AEX wekelijks voorbij maar op het gebied van duurzaamheid ontbreekt een dergelijke regelmatig gepresenteerde maatstaf nog. Anders denken en doen houdt bv niet in: we willen een moderne spoorlijn van A naar B, maar: industrie, bedenk een realistische vervoersoplossing die voldoet aan deze randvoorwaarden (daar kon dus wel eens uitkomen dat er geen spoorlijn nodig is). Hoe krijgen we het helder voor de bril?