Masterclasses Publiek Privaat Partnerschap (PPP)

De samenwerking voorbij: publiek privaat partnerschap

Bij een publiek privaat partnerschap (PPP) gaan we uit van gelijkwaardige partners en een gezamenlijke ‘win’; daarmee is een PPP minder vrijblijvend dan een publiek private samenwerking (PPS). Een PPP slaagt als alle potentiële partijen overtuigend meedoen: politiek, overheid, bedrijfsleven (in de breedste zin) en bevolking. Zo’n partnerschap biedt kans om projecten in een kortertijdsbestek te realiseren.

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen.  We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bij
publiek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

(calicocat = lapjeskat)

Masterclass Social Development Goals (“SDG’s”) in gemeentelijk en provinciaal beleid. 

In 2015 tekenden alle lidstaten van de Verenigde Naties (VN) het akkoord voor “Agenda 2030” voor Duurzame Ontwikkeling. We bieden handvatten aan overheden, die hier (versneld) mee aan de slag willen of een verdiepingsverslag willen maken. Wezenlijk is de samenwerking met bedrijven, inwoners en maatschappelijke instellingen.

De drie pijlers van CaliCOcat:

Everybody Counts

Werken aan een inclusieve samenleving

-lees hier meer-

Dialogue & Debate

Voeren en verdiepen van discussies

-lees hier meer-

New Economy & Research

Werken aan de economie van morgen

-lees hier meer-

Aanbod:

Masterclass Inclusief oveheidsbeleid op basis van systeemdenken.

In deze masterclass stellen we de concrete vraag: hoe kun je als gemeente geld reserveren voor een Regenboogagenda en dit merkbaar bij inwoners terecht laten komen? We nemen de deelnemers mee op basis van de grondslag van onze organisatie: systeemdenken. Acceptatie van LHBTI’ers kan in een breder perspectief worden gezien en worden verbonden met tal van andere kwesties, van sociale agenda tot de huizenmarkt.

Het Calicocat Research Institute schept de voorwaarden om een groep gedreven jongeren op professionele wijze hun stem te laten horen op diverse maatschappelijke thema’s. Het instituut gebruikt de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als een kwantitatief en kwalitatief kader voor een duurzame toekomst. De onderzoekscommissie draagt bij aan praktisch en fundamenteel onderzoek door antwoorden te geven op lokale, regionale en (inter) nationale vraagstukken. 

Het bestuur:

Jurr van Dalen

Jurr van Dalen is duurzaamheidseconoom, toezichthouder en bestuurder. Daarnaast was hij acht jaar lid van het Drents Parlement.

Romy Dekker

Romy Dekker heeft een achtergrond in de Germanistiek en linguïstiek, was achter de schermen werkzaam voor een fractie binnen Provinciale Staten en is actief binnen studentenmedezeggenschap en -besturen.

John Mulder

John Mulder is specialist in innovatie en duurzame economie. De kloof tussen politiek en praktijk overbruggen naast een transparante overheid vindt hij belangrijk.

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen.  We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bij publiek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

Contact

  • Asserstraat 114, 9492 TB Ubbena
  • Kvk: 34212337

© caliCOcat. All Rights Reserved.